Nuttige adressen: gemeente (contact, stadsdeel, afval, meeuwen kwijt, iets kwijt, fiets kwijt, groen en natuur), veiligheid, welzijn ("on line uit de knoop", jeugd, ouderen, vrijwilligers, verzorgingshuizen), ziekenhuizen, scholen, winkels enz., recreatie, andere links, agenda

Gemeente

Contact met de gemeente
"Heeft u een vraag aan, idee voor of klacht over de gemeente Den Haag? Of wilt u iets melden? Neem dan contact op met de gemeente Den Haag.
Dat kan via de website www.denhaag.nl.

U kunt ook bellen met het Gemeentelijk Contact Centrum via telefoonnummer 14070

of langskomen op een van de stadsdeelkantoren of een brief sturen.

De wijkvereniging geeft vaak punten door, maar u kunt ook zelf meldingen sturen.  Ga dan naar meldingen aan de gemeente.

Het adres om meldingen te maken inzake woonoverlast e.d. www.denhaag.nl/woonoverlast

Een link met informatie over publicatie van bekendmakingen, omgevingsvergunningen, bouw en kap-aanvragen:
http://www.overheid.nl/help/bekendmakingen/emailservice/

Stadsdeelkantoor Scheveningen
Scheveningseweg 303
2584 AA Scheveningen
Tel: 14070

Stadsdeeldirecteur
Mevrouw M. van Veen.

Wijkaanspreekpunt Hecham Zaidan

Publiekzaken
Paspoort, rijbewijs, verhuisaangifte enz.
maandag t/m vrijdag 9.00-11.00 uur vrije inloop
11.00-13.00 op afspraak

Huisvuil

De afvalkalender is alleen nog maar digitaal! Daarom alvast voor wijkbewoners de belangrijke data genoteerd:

Ophalen restafval en GFT (Groente Tuin- en Fruit Afval elke woensdag.

KERSTBOMEN: nog niet bekend  

Voor bewoners van de Kanaalweg: restafval in de ORACs, papier zelfde data.

Voor papier zijn de data, altijd op donderdag:
30 november en 21 december 2017

Takkenroute: nog niet bekend

Via de digitale huisvuilkalender kunt u ook zien wanneer u uw huisvuil kunt aanbieden. Klik op https://huisvuilkalender.denhaag.nl/wanneer

Voor bewoners van de de Kanaalweg zijn er ORACs (ondergrondse afvalcontainers) op Rusthoekstraat, Symonszstraat, Duinweg en pleintje Nieuwe Duinweg/Haringkade. Waar precies?
RIS270460_Bijlage Definitief plaatsingsplan wijk 4 meer informatie klik op Visserijbuurt Bekijk plattegrond 4

Sommige kinderen in de wijk kunnen niet slapen van het gekrijs van de meeuwen die broeden op platte daken in de wijk. Voer ze niet! Gebruikt u alstublieft een mini container. Als u toch vuilniszakken buiten zet, liefst zo laat mogelijk (='s ochtends) en in meeuwbestendige (gele) zakken. Een tip is ook om lekkers in de vorm van GFT afval te stoppen in de groene emmer.

Plastic, glas, papier kan worden gebracht naar het containerparkje bij het Pansierpleintje, kruising Nieuwe Duinweg en Haringkade

Zie Afval  Het aanbieden van huisvuil  Digitale Huisvuilkalender Grofvuil of afval zelf wegbrengen

Blauwe papiercontainers
Inwoners van bepaalde wijken in Scheveningen hebben een eigen blauwe papiercontainer ('kliko') gekregen, ook het Van Stolkpark. In de kliko kunnen de inwoners het oud papier aanbieden. Voordelen zijn: dat het papier niet meer verzameld hoeft te worden in losse dozen en tassen; door oud papier gescheiden in te zamelen en te verwerken wordt het hergebruikt.  Plaats de container op de ophaaldag voor papier voor 7.45 uur.

Wilt u geen gebruik meer maken van de blauwe papiercontainer? Dan kunt u de container laten ophalen.
Voor meer informatie over de inzameling van oud papier en karton, zie 'Papier scheiden'

Voor meer informatie over afval scheiden, klik op:

 • Plastic: Inzameling kunststof verpakkingen Klik op link om te weten wat wel of niet in de kunstofcontainer mag. Dichtstbij: hoek Haringkade/ Nieuwe Duinweg, bij het Pansierpleintje; anders Harstenhoekplein bij A.Hein, Westduinweg bij Jumbo, Nassauplein; of Afvalstation
 • Glas (en papier) Dichtstbij: Pansierpleintje, kruising Duinweg/Nieuwe Duinweg
 • Textiel Dichtstbij: tegenover de Bataaf, Ver Huellweg, Scheveningse Bosjes; of Nieuwe Parklaan, vanaf Cremerweg richting zee
 • Klein chemisch afval (kca): naar winkel of afvalstation. NB Batterijen, verf, afbijtmiddel, benzine, medicijnen enz. enz, ook spaarlampen en TL buizen
  Zie soorten klein chemisch afval.
 • Elektronische apparaten: naar winkel of afvalstation.
 • Wat is GFT? Klik op GFT afval
 • Frituurvet kan naar afvalstation of de Stadsboerderij

 U kunt met uw afvalpas afval brengen naar
een van de volgende afvalstations:

Plutostraat 1, De Werf 11P of Uitenhagestraat 4

Aanbieden huisvuil
Huisvuil dat huis-aan-huis wordt opgehaald, mag de avond voor de ophaaldag na 22.00 uur worden aangeboden. Bied op de ophaaldag zelf het afval voor 7.45 uur aan. Wordt het afval bij u opgehaald met behulp van containers, zoals rolcontainers of ondergrondse containers? Dan kunt u elke dag uw afval kwijt. De genoemde ophaaldag voor restafval geldt in dat geval niet voor u.

Meeuwen

Voer de meeuwen niet! Doet u alstublieft afvalzakken in een container..


Iets kwijt of gevonden?
Ga naar: www.verlorenofgevonden.nl

Meer informatie daarover ook op de website van de gemeente:
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/to/Verloren-en-gevonden-voorwerpen.htm

Dit geldt niet voor alle voorwerpen.Lees wat de uitzonderingen zijn.

Fiets kwijt?
Mogelijk is hij in het fietsdepot

Groen en natuur
Parken en landgoederen
Scheveningse Bosjes
Westbroekpark

Scheveningse zone
Duinen rondom Den Haag
Park Sorghvliet
Kaarten verkrijgbaar bij de VVV, dichtstbij: Keizerstraat 50.

Haagse Natuurverkenners


Monumentale bomen
  Formulier melding monumentale boom.
Overzicht monumentale bomen in Den Haag (PDF, 28 kB)
Overzichtskaart monumentale bomen (april 2010) (PDF, 5977 kB)

Veiligheid

Politiebureau Nieuwe Parklaan
Nieuwe Parklaan 250
2587 BZ Scheveningen
Algemeen nummer: 0900 – 8844
Zie ook Politie Haaglanden

Wijkagent
Peter van den Burg
0900 – 8844

Burgernet
Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Zie www. burgernet.nl

Zie de tips van de politie op hun website

En ook, Preventie  en Wat moet men doen om inbraken te voorkomen? Op:http://www.duttendelwittebrug.nl/veiligheid.html

Tips brandveiligheid

Klachten geluidsoverlast Westbroekpark
Klachten kunnen worden doorgegeven aan de Omgevingsdienst Haaglanden.
Zie hun website, www.odh.nl

 • Een spoedeisende klacht meldt u via T 0888 333 555. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar
 • Inwoners van gemeenten binnen  Haaglanden kunnen hun klacht ook melden via het meldingsformulier overlast.

Welzijn van jong tot oud

Online uit de knoop

www.burenhulpcentrale.nl

Centrum Jeugd en Gezin
Informatie voor ouders:  www.cjgdenhaag.nl
Dichtsbijzijnde locatie: Scheveningen, Willem Lodewijklaan 16
voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien van jongeren van 0 – 23 jaar.
Cursussen enz. voor ouders/kinderen van alle leeftijden klik op cursussen

Nuttige informatie voor wie ouder is of een handicap heeft
Informatie over o.a. ondersteuning, hulp bij zelfstandig wonen, taxibus
zie www.denhaag.nl bij bewoners, zorg en welzijn; i-Shop Scheveningen, 3385499
Hulp bij wonen
Hulp met vervoer

Informatie voor Ouderen
Zie website www.haagsesenioren.nl
Informatie voor ouderen
Informatiekaart Senioren Scheveningen

Welzijn Scheveningen www.welzijnscheveningen.nl
Welzijn Scheveningen biedt de volgende diensten:
Bezoek aan huis

Particuliere Vervoersdienst

Telefooncirkel

Mantelzorgbrigade

Kledingklussendienst

Klussendienst
Hulp bij thuisadministratie

Het Centrum voor Ouderen
Het Centrum voor Ouderen is een inlooppunt bij u in de buurt. Hier kunt u terecht voor al u vragen over ouder worden. Het Centrum voor Ouderen is bedoeld voor Haagse ouderen, hun familie, buren, vrienden en mantelzorgers. Uw vraag of probleem op het gebied van zorg, welzijn, werk, geld en hulp kunt u op het centrum aan een deskundige stellen. Ook voor vragen over gemeentelijke dienstverlening zoals hulp bij het huishouden en juridische hulpverlening kunt u bij het Centrum voor Ouderen terecht.
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 11.00 tot 14.00 uur. Buiten deze tijden kunt u zich melden bij 1 van de medewerkers van het wijkcentrum.
Voor Scheveningen: Wijkcentrum het Kalhuis
Badhuisstraat 177
Tel: (070) 416 20 20
Meer informatie: http://denhaag.nl/home/bewoners/to/Centrum-voor-Ouderen.htm
over de Haagse welzijnsinstellingen staat op de website van Welzijn Scheveningen en op de website van X-tra

Verzorgingshuizen dichtbij
Ouderen uit de wijk zijn welkom voor maaltijden en of activiteiten.
Duinrust activiteitenprogramma december 2012 zie bijlage agenda
zie ook Activiteitenprogramma

Residence Chateau
   Bosch en Duin

Verpleeghuis:
De Eshoeve
Rudolf Steiner Zorg (op antroposofische grondslag)

Alzheimer Café Scheveningen
Maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. Elke woensdag van de maand, Ontmoetingscentrum Scheveningen, de Malle Mok, Westduinweg 40, om 19.00 uur (inloop).

Alzheimer Café Den Haag.  Een trefpunt voor mensen met dementie, hun familie en andere belangstellenden. Elke tweede dinsdag van de maand open van 19.30 uur tot 21.30 uur, in Het Nutshuis aan de Riviervismarkt 5.

Wie zich wil inzetten als vrijwilliger: zie PEP www.pepdenhaag.nl of ga direct naar de vacaturebank 

Ziekenhuizen
Bronovo
Rode Kruis/Haga

Scholen
Middelbare scholen in de wijk
VCL    Luzac Lyceum Den Haag

Basisscholen waar kinderen uit de wijk naar toe gaan/gingen
Nutsschool Zorgvliet
   Schoolvereniging Wolters

Winkels enz.
Langs de Kanaalweg was vroeger een bakker en een groenteman, maar die zijn vertrokken. Dichtsbijzijnde plek waar men eten kan kopen is het Shell Station.

Dichtbijzijnde winkelcentra zijn:
Frederik Hendriklaan, Keizerstraat, Gentsestraat/Stevinstraat en Bankastraat.
Daar is telkens een Albert Heijn. Er is een Jumbo aan de Westduinweg, Hoogvliet aan de Badhuisstraat en een Spar bij het Kurhaus.

Er is een fitness in het Promenade Hotel Crowne Plaza,
twee garagebedrijven 
Kanaalweg 95-102: HC Lieftink
Kanaalweg 78: Van Diemen

Fitness en Sport
In de buurt kan op verschillende plaatsen terecht:

Fitness:
http://www.in-tension.nl/
Marcelisstraat 200
http://www.maxhealthclub.nl/ Klatteweg 109
http://www.fitnessdebataaf.nl/ Ver Huellweg 2, in de Scheveningse Bosjes.

Tennis:
Mets tennisbanen
, Berkenbosch Blokstraat 20
Leimonias, Klatteweg 103
Thor de Bataaf, Ver Huellweg 2

Hockey:
Klein Zwitserland, Klatteweg 103

Er zijn ook veel mogelijkheden voor fitness en sport iets verder fietsen, in het Benoordenhout.

Cafes, lunchroom, restaurants, hotel in de buurt
aan de Kanaalweg Restaurant de Huyskamer en lunchroom Heerlijk lunchen
Bootjesverhuur, restaurant de Waterkant in het Westbroekpark
Hotel Promenade/ Crowne Plaza
Koffietent de Prinsevink in de Scheveningse Bosjes

Recreatie en vrije tijd
Fietsen: routeplanner fietsersbond     knoopuntenroutes en LF routes  www.falk.nl
(Merkt u tijdens het fietsen van deze routes dat een bordje ontbreekt? Meld dit via www.bordjeweg.nl )

Varen:Willemsvaart  of Ooievaart

Madurodam

Spelen voor kinderen:
Volop mogelijkheden om te spelen in de natuur, bijvoorbeeld op het Belvedereduin. De kunst is om hutten te bouwen zonder spijkers in een boom te slaan of levende takken af te breken van de oude dennen! Gebruik esdoornstaken of takken die de gemeente heeft laten liggen.

Speelterreinen:
In het Westbroekpark
Scheveningse Bosjes, aan de Ary van der Spuyweg

Haagse Natuurverkenners

allerlei activiteiten bij Stadsboerderij ’t Waaygat (Scheveningen), Havenkade 75

Wandelen in de natuur
Zie: http://www.ivndenhaag.nl/stappen.html

of: http://www.knnv.nl/den-haag/agenda.html
of: http://www.avn.nl/pagina.asp?id=97

Veel activiteiten voor alle leeftijden, taallessen, creatieve activiteiten, spelen, dansen, yoga, bewegen, maaltijden  enz. enz.

Het Kalhuis, Badhuisstraat 177, Scheveningen Dorp)
Couveehuis, Frankenslag 139 (Statenkwartier)
Wijkwinkel
Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen, Gentsestraat 22a

 Musea in de buurt

Haags Gemeente Museum
Museon
Muzee

Overig
Andere links met nuttige informatie van de Wijkvereniging Van Stolkpark, klik op links

Informatie over evenementen in de buurt, op Scheveningen, in Den Haag, in de
musea
Wegopbrekingen,

klik op agenda

Zie ook onze buurwijkvereniging Duttendel: scholen, uitgaan, gezondheid enz.
http://www.duttendelwittebrug.nl/links.html

Informatie over Indisch Monument, zie Indisch Monument boekje
Indisch Monument boekje (English version)