Wijkvereniging 'Van Stolkpark'
BUURTBORREL
Bij aanvang van de borrel 28 januari heeft houdt Madurodam een presentatie gehouden van haar plan om uit te breiden.
 

 

Toelichting over de presentatie van Madurodam 28 januari
Bij aanvang van de borrel krijgt Madurodam de gelegenheid om aan de bewoners van het Van Stolkpark haar plan voor uitbreiding te presenteren. Het uiteindelijke plan is al van te voren in te zien op www.toekomstmadurodam.nl.
Bijna een jaar geleden begon Madurodam met het uitwerken van haar plannen om uit te breiden. Zij polste bij de gemeente wat de mogelijkheden zouden zijn. De gemeente gaf een schriftelijke reactie waarin zij zich positief opstelde maar wel een viertal randvoorwaarden noemde. Eén van de randvoorwaarden was dat de omwonenden en belangenorganisaties betrokken zouden zijn bij het ontwikkelen van de plannen. Daartoe is een klankbordgroep opgericht waaraan een aantal belangengroeperingen deelnemen, zoals de bomenstichting,  de AVN en wijkverenigingen van de omliggende wijken. Zo ook uw wijkvereniging Van Stolkpark.
Hoewel leden van de klankbordgroep positief staan tegenover Madurodam als attractie werd er heftig tegengas gegeven waar de uitbreiding van Madurodam ten koste ging van de natuur in de Scheveningse Bosjes. Zelfs de laatste bijeenkomst van 9 januari heeft nog geleid tot aanpassingen van de plannen van Madurodam. Deze weken presenteert Madurodam haar laatste ontwerp aan diverse wijkverenigingen, alvorens de gemeente te verzoeken dit plan in behandeling te nemen.
De klankbordgroep heeft sterke invloed gehad op het uiteindelijk laatste ontwerp van Madurodam, waarin Madurodam met name gehoor geeft aan de verlangens van de belangengroeperingen, zoals o.a.:
  • dat Madurodam (voor haar doen) streeft naar een minimaal te annexeren gebied,
  • dat de duinstructuren behouden blijven,
  • dat de monumentale bomen op dat stuk zo veel mogelijk behouden blijven (buiten en binnen de nieuwe grens),
  • dat er een (juridische) borging komt (juridisch en qua ontwerp) dat dit echt "tot in de eeuwigheid" de laatste keer is dat Madurodam in die richting uitbreidt, 
  • dat het zicht van buitenaf op Madurodam wordt verhuld, 
  • dat de randen van het park ecologisch en groen worden ontworpen,
  • dat op de daken van de te bouwen panden een boszoom wordt gecreëerd,
  • dat de bouw zo min mogelijk overlast bezorgt in het bos.
Of deze aspecten daadwerkelijk terugkomen in het laatste ontwerp van Madurodam zal tijdens de presentatie blijken. We hopen dat u zich op basis van deze presentatie een weloverwogen oordeel kunt vormen.
Daags na deze bijeenkomst zal Madurodam haar plannen bij de gemeente indienen, waarna de gebruikelijke bezwaarprocedures van toepassing zijn en het uiteindelijk de gemeenteraad is die beslist.
Meet informatie van Madurodam op http://www.toekomstmadurodam.nl/default.aspx