€ 50.000 voor bloeiende oase, afvalvrij Westbroekpark en bijenpark

Vandaag zijn tijdens een feestelijke prijsuitreiking de winnaars van Scheveningse Parkwijken Begroot bekendgemaakt. Onder de Scheveningse Parkwijken vallen de wijken Duttendel & Wittebrug, Zorgvliet en Van Stolkpark. Wethouder Anne Mulder en Stadsdeeldirecteur Mendy van Veen overhandigden een gouden cheque aan drie winnaars. De winnende plannen passen gezamenlijk binnen het budget van €50.000,-. Het plan voor een bloeiende oase aan de Pompstationweg kreeg de meeste stemmen, gevolgd door het idee voor een afvalvrij Westbroekpark.

Op de derde plaats eindigde het aanleggen van een bijenpark aan de Wagenaarweg. In totaal heeft 26,5% van de bewoners het beschikbare bedrag van €50.000,- verdeeld over hun favoriete plannen. Na vandaag gaan de initiatiefnemers samen met de gemeente aan de slag om verdere invulling te geven aan de plannen om deze binnen een jaar te kunnen realiseren. Voor meer informatie en de uitslag: http://www.scheveningseparkwijkenbegroot.nl

 

Bloemenpracht, gezellig genieten in het groen en een bij-vriendelijk park

Met het plan voor een Bloeiende oase aan de Pompstationweg wil initiatiefnemer Mechtild Rademaker de middenberm van de Pompstationsweg verfraaien met narcissen en weidebloemen waar bewoners, voorbijgangers en insecten van profiteren. Deze groenstrook ontmoedigt tegelijkertijd het parkeren. Dit plan levert niet alleen een mooi uitzicht op, maar het zorgt ook voor meer biodiversiteit, een betere waterhuishouding en vermindering van parkeeroverlast.

Het plan voor een afvalvrij Westbroekpark van initiatiefnemer Simone Timmermans zorgt voor afvalvrij genieten van het groen en stimuleert sociale interactie. Het uitdelen van picknickkleden die tevens als vuilniszak dienen, afval-opruimdagen met de scholen en sportverenigingen in de buurt en zwerfafval-opruimdagen waarop bewoners uit de Scheveningse Parkwijken gezamenlijk de wijk ingaan om het zwerfafval op te ruimen dragen bij aan dit plan.

Anneke Theeuwes, initiatiefnemer van het plan voor een bijenpark aan de Wagenaarweg gaat het bestaande plantsoen omvormen tot een natuurlijk bijenpark. Insecten zoals bijen en vlinders hebben het steeds moeilijker. Door het aanleggen van een bloemenweide, omrand met inheemse planten en het plaatsen van een bijenhotel, ontstaat er een bij-vriendelijk park wat voor meer biodiversiteit zorgt.

Er is extra budget vrijgemaakt voor het realiseren van een moestuin in Zorgvliet. Een plan van Carolien van der Ven om de saamhorigheid te versterken door ergens in de wijk een gemeenschappelijke te onderhouden.

En in het Van Stolkpark wordt het project “Opfleuren van het Van Stolkpleintje” uitgevoerd. Dat plan is ingediend door Anneke Landheer – Roelants. Het centraal gelegen Thomas van Stolkplein is geliefd voor samenkomst van buurtgenoten en staat voor de wijk bekend als de locatie van het buurteest. Het plein verdient dan ook een uitstraling die past bij de wijk.  

Bewoners hebben ludieke, innovatieve en creatieve plannen

Stadsdeelwethouder Scheveningen Anne Mulder overhandigde de cheques aan de winnaars: “De bewoners van de Scheveningse Parkwijken hebben massaal meegedacht om de wijken Duttendel & Wittebrug, Zorgvliet en Van Stolkpark mooier en leuker te maken. Vandaag mocht ik naast de drie winnaars nog twee extra bewoners verrassen met een mooi geldbedrag om hun plan uit te voeren. Omdat het dit keer om drie wijken gaat én alle bewoners van deze wijken enorm betrokken zijn, willen we ook dat alle drie de wijken voordeel hebben van het wijkbudget. De drie plannen die hebben gewonnen op basis van de het behalen van de meeste stemmen, liggen niet in de wijken Zorgvliet en Van Stolkpark. Daarom is er extra budget vrijgemaakt om ook een bewonersinitiatief in deze wijken te kunnen realiseren. Ik wens de winnaars veel succes en plezier met de uitvoering van hun plannen het komende jaar en ik kijk uit naar het uiteindelijke resultaat.’’

Additional information