Wijkgenoten,

Wij willen jullie graag oproepen om mee te doen met “Scheveningse Parkwijken Begroot”, een initiatief van de gemeente waarbij plannen van bewoners om de wijk mooier te maken financieel worden ondersteund. Op moment van schrijven zijn er al dertien mooie plannen ingediend; variërend van kunst in het park, een uitkijktoren, bloem-/groentebakken, lantarenpalen tot aan een jeu de boules baan.

Dus geef de mooiste plannen een like en pak ook zelf je kans en dien een plan in!

Jullie kunnen alles lezen op de website: https://scheveningseparkwijkenbegroot.denhaag.nl/

Uw wijkbestuur heeft ook, ter kennismaking, een rondje door de wijk gelopen met wethouder Anne Mulder. Het was leuk en plezierig om onze wijk te laten zien en wij konden in een informele sfeer enkele voor ons belangrijke zaken bespreken aan de hand van vele mede door jullie aangedragen voorbeelden. In grote lijnen hebben wij aandacht gevraagd voor het behoud van het beschermd stadsgezicht en het karakter van de wijk en het groen rondom. Tevens hebben wij gesproken over communicatie, bijvoorbeeld opvolging van meldingen, en over onderhoud en handhaving. Er is een goede basis gelegd voor samenwerking in de nabije toekomst.

Met vriendelijke groet,

Gert Muller

Voorzitter wijkvereniging Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes

Additional information