De gemeente Den Haag stelt weer gratis extra stevige gele vuilniszakken beschikbaar om zwerfvuil, dat wordt veroorzaakt door meeuwen die de grijze vuilniszakken kapot maken, tegen te gaan. Vanaf 1 maart tot 1 september 2018 kunnen deze vuilniszakken worden opgehaald bij de onderstaande ophaalpunten.  

De extra stevige gele vuilniszakken zijn beschikbaar voor de wijken waar afvalinzameling nog niet plaatsvindt via ondergrondse restafval containers (ORAC's). In deze wijken maken bewoners nog gebruik van gewone grijze vuilniszakken die door meeuwen en andere dieren kunnen worden opengepikt. De extra stevige gele vuilniszakken worden in de periode van 1 maart – 1 september 2018 beschikbaar gesteld.

Tijdens de broedperiode veroorzaken de meeuwen, die op zoek zijn naar voedsel voor hun jongen, meer overlast. De gele vuilniszakken kunnen ze minder makkelijk openpikken.
De gemeente Den Haag wil graag dat bewoners de extra stevige gele vuilniszakken gebruiken, omdat de ervaring leert dat de meeuwen deze minder makkelijk open krijgen. Hierdoor neemt het zwerfafval af. In de tussentijd blijft de gemeente doorgaan met de plaatsing van ORAC's. Inmiddels zijn er 6.000 stuks geplaatst in Den Haag.

Het tegengaan van de meeuwenoverlast is nadrukkelijk een gedeelde verantwoordelijkheid. Een effectieve aanpak is namelijk alleen mogelijk als Hagenaars, Haagse bedrijven en bezoekers zich ook zelf inspannen om het voedselaanbod voor meeuwen te beperken. Daarom ligt de focus niet alleen op het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers (ORAC's) in steeds meer buurten in de stad, maar ook op het beschikbaar stellen van extra stevige gele vuilniszakken tijdens het broedseizoen en voorlichting over hoe Hagenaars zelf een steentje kunnen bijdragen om de overlast te beperken.

Ophaalpunten gele vuilniszakken
Adressen en openingstijden stadsdeelkantorenhttps://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/contact-met-de-gemeente/openingstijden-en-locaties-stadsdeelkantoren.htm
Haags Informatiecentrum in het stadhuis aan het Spui
Stadsdeelkantoor Scheveningen

Adressen en openingstijden Stadsboerderijenhttps://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/vrije-tijd-en-recreatie/dieren-en-stadsboerderijen.htm
Stadsboerderij Waaygat (Scheveningen)

Additional information