Het college heeft gekozen voor een voorkeursvariant voor de spoorvervanging van tram 1 langs de Scheveningseweg. Zie onderstaande links naar de brief van het College en het advies van de Denktank. De voorkeursvariant zal tot een voorontwerp worden uitgewerkt.
Op 4 oktober wordt de brief van het College besproken door de Raadscommissie Leefomgeving

  RIS297275 Standpunt college over advies Denktank lijn 1 spoorvervanging Scheveningeseweg Hoofddocument 28-06-2017
 

RIS297275 bijlage rapport participatieproces advies DT Scheveningseweg

Over de bespreking door de Raadscommissie en andere documenten, zie https://denhaag.raadsinformatie.nl/vergadering/431850/Leefomgeving%2004-10-2017

Additional information