Het CPB gaat het gebouw aan de Van Stolkweg binnenkort verlaten. De eigenaar is voornemens in het bestaande gebouw woningen te realiseren. Anders dan ons voorheen werd medegedeeld wil men nu een uitbreiding van het gebouw realiseren door op de plaats van de huidige garages woningen te bouwen. Tevens is er een extra bouwlaag met drie appartementen gepland op het hoofdgebouw.

De bouwmassa wordt dus hoger en groter. Ook hiervoor is een omgevingsvergunning aangevraagd ziehttps://zoek.officielebekendmakingen.nl, gepubliceerd op 3 augustus. Inmiddels is namens de eigenaar een voorlichtingsbijeenkomst vastgesteld op 7 september a.s. om 20.00 uur. De locatie zal nog worden bekendgemaakt op de website en/of in een volgende nieuwsbrief.

Bij eerder overleg met de ontwikkelaar (al geruime tijd geleden) heeft het wijkbestuur aangedrongen op aandacht voor de toegang en afrit van het complex. In het gewijzigde concept zal men niet kunnen rondrijden. Wij vinden het van belang de verkeersbelasting zo klein mogelijk te houden, zowel aan de kant van de van Stolkweg als aan de kant van de Kanaalweg.

Additional information