Op woensdag 4 mei a.s. zal de herdenking van de slachtoffers van het Englandspiel en overige inlichtingendiensten als elk jaar in het Van Stolkpark plaatsvinden bij het monument aan de Hogeweg (boven de Waterpartij). Verzamelen 14.45 uur, de aanvang is om 15.00 uur precies.


De herdenking wordt georganiseerd door mevrouw J. Doll, namens de Stichting Nationale Herdenking 's Gravenhage. Leerlingen van 6 vwo van het Luzac Lyceum zullen assisteren bij de kranslegging. Ook namens de wijkvereniging van Stolkpark zal een krans worden gelegd.

De laatste jaren is ook PA54ES is op 4 mei actief vanuit Den Haag.  Met PA 54 (54=het aantal slachtoffers van het Spiel) England Spiel, herdenken zendamateurs de tragiek van spionage en contraspionage. Zij zenden vanuit de Belvedère.  Meer informatie hieronder, aan het eind, zie ook special calls 

Het Englandspiel werd bekend als een misleidingspel, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog van 12 maart 1942 tot 1 april 1944 werd “gespeeld” tussen Britse en, in Nederland gelegerde, Duitse spionagediensten.

Hierbij werden 59 Nederlandse agenten direct na hun landing per parachute in Nederland gevangen genomen, slechts vijf van hen overleefden het. Op het monument worden de gevallenen symbolisch verbeeld door Icarus, de mythologische figuur, die op zijn vlucht naar de zon neerstortte. Onmiddellijk aansluitend aan de herdenking worden er bloemen bij het monument gelegd door nabestaanden en vertegenwoordigers van verwante organisaties.

Zie voor meer informatie ook documenten on line, klik op: Englandspiel op wiki of

4 mei, monument aan de Hoge weg, uitleg over het Englandspiel

Informatie van PA54ES:
De journalist Huub Lauwers werd samen met Thijs Taconis in bezet Nederland gedropt om berichten te zenden naar Engeland. Op 3 januari 1942 werd het eerste bericht van uit Den Haag verzonden. Op 6 maart 1942 werden ze gearresteerd door Hermann Giskes die onder leiding van Joseph Scheieder werkte. In eerste instantie weigerde Lauwers met de Duitsers samen te werken, maar hij ging overstag om het leven van Taconis te redden. Iedere agent had een securitycheck, de Duitsers wisten dit. Lauwers wist Scheieder wijs te maken dat jij het woord stop als stip uitzond. Zijn echte check was om elke 16e woord fout te zenden. Lauwers waarschuwde London door zijn uitzending met CA te beginnen en met UGHT te eindigen, CAUGHT! Later zond hij het woord in een geheel ongecodeerd uit. London bleek doof te zijn. Droppings bleven doorgaan hetgeen 54 slachtoffers opleverde. Naar alle waarschijnlijkheid was het Englandspiel voor de Britten een Germanygame. Via misleiding kon de invasie op 6 juni 1944 volgens plan plaats vinden. D SS-tanks waren te ver weg om aan te vallen. Op 1 april kwam het spel ten einde. In een ongecodeerde boodschap bedankte Giskes London voor de medewerking en hij heette alle agenten die naar Nederland wilden komen een hartelijk welkom. Lauwers overleefde de oorlog, hij werd door de Russen uit een concentratiekamp bevrijd. Zijn seinsleutel is door Joop, PA0JHK, toentertijd in veiligheid gebracht. (door PA0ONH)

Additional information