Er is een bewonersinitiatief genomen om ook voor het Van Stolkpark een “wijk” aan te maken in Nextdoor. Het is een internet platform dat binnen de wijk mogelijkheden biedt om met elkaar van gedachten te wisselen en informatie te delen. Momenteel zijn er al ca. 50  buurtgenoten bij aangesloten. Via de app Nextdoor of de website www.nextdoor.nl kunt u zich aanmelden. De wijkvereniging blijft via haar website www.vanstolkpark.nl communiceren.  

Additional information