Er worden werkzaamheden verricht in de wijk tussen maart en mei. Het is de bedoeling dat de Duinweg op 21 maart open komt te liggen.  Tijdens het werk aan ieder gedeelte van het werk ligt de straat 1,5 à 2 weken open.
Het gaat om de as: Haringkade, Duinweg, Hogeweg, Van Stolkweg (deel), Scheveningseweg 
There will be work done on the roads mentioned from March 21st on the Duinweg. See attachment.
Zie bewonersbrief in bijlage: "We moeten de werkzaamheden verrichten op de locatie waar de kabels komen te liggen. Dit is vaak in de trottoirs en/of de weg."

"Het kan zijn dat tijdens de werkzaamheden (een deel) van het trottoir en/of weg niet beschikbaar is.
Om de hinder bij het bereiken van uw woning of bedrijfspand te beperken, leggen we planken over de
opgebroken weggedeelten."

H

Additional information