Het VCl is volop bezig met het ontwerpproces voor de nieuwbouw. De onderwijskundige visie van het VCL, de historische locatie, het bestemmingsplan en inpassing van de monumentale Villa Orania dienen als uitgangspunten voor het ontwerp. Het voorlopig ontwerp is in te zien via de web-site van het VCL (zie www.vcl-school.nl bij mededelingen
https://www.vcl-school.nl/Portals/0/documenten/home/20151221%20beginselaanvraag%20nieuwbouw-verbouw%20VCL%20.pdf ). Ook is bekend gemaakt dat het VCL gedurende de sloop en nieuwbouw verhuisd naar het gebouw van het voormalige Aloysius College op de Oostduinlaan.

Het tijdsplan is:

- 3 maart 2016 informatieavond voor ouders
- 15 april 2016 definitief ontwerp klaar
- 1 augustus 2016 (onder voorbehoud) verhuizing naar Oostduinlaan
- 1 januari 2017 start bouw
- 1 augustus 2018 verhuizing naar het nieuwe pand.

Additional information