Het college van B&W heeft het voorontwerp voor het tracé over de Nieuwe Parklaan vrijgegeven voor de inspraak, de wijkvereniging heeft daarop gereageerd, zie bijlage.

Het kruispunt met de Nieuwe Duinweg wordt veel veiliger gemaakt. Het wordt makkelijker over te steken en er komen tramwaarschuwingslichten.
De wijkvereniging heeft een brief geschreven met het verzoek eveneens tram waarschuwingslichten op het kruispunt met de Wagenaarweg aan te leggen, omdat daar veel fietsers langsrijden. (Liefst zonder bel, omdat dat hinder geeft voor de omwonenden.)
Er rijden over de Wagenaarweg veel fietsers van de school naar sport, en het is ook de landelijke fietsroute LF1 en een knoopuntenroute.

Hett voorontwerp lag ter inzage tot 1 november 2013. De stukken zijn in te zien via de  bij het Haags Informatie Centrum in het stadhuis aan het Spui, of klik op tram 9 Nieuwe Parklaan in de inspraak

De gemeente bericht:
Het tracé van tramlijn 9 wordt geschikt gemaakt voor de nieuwe trams die vanaf 2014 in Den Haag gaan rijden. De nieuwe voertuigen zijn breder en ruimer, hebben een gelijkvloerse instap en brede deuren. Hierdoor kunnen ook reizigers met een kinderwagen, zware bagage of rolstoel gemakkelijk instappen.
Op dit deel van het tramtracé worden de sporen in hun geheel vervangen, omdat de fundering aan het einde van zijn levensduur is. Halte Cremerweg vervalt omdat die nu weinig wordt gebruikt.
Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren moeten 282 bomen worden gekapt. In overleg met een klankbordgroep van bewoners is besloten om hiervoor 299 bomen terug te planten. Verder verdwijnen 59 parkeerplaatsen.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2014 en 2015. In die tijd moet het tramverkeer twee periodes van vier maanden en een periode van drie weken door bussen worden overgenomen.

 

Additional information