Bent u al vriend of vriendin van het Van Stolkpark?

De Wijkvereniging 'Van Stolkpark' zet zich in voor het behoud van een goed woon- en leefklimaat in de wijk.
Dit houdt onder andere in:

  • beïnvloeding van gemeentelijke besluitvorming;
  • werken aan het herstel van de woonfunctie in de wijk;
  • aandacht voor beheer en onderhoud van het groen;
  • acties gericht op het schoonhouden en de veiligheid van de wijk.

Het wijkblad, nieuwsbrieven en deze website verzorgen de informatie. Als u nog geen begunstiger bent van de Stichting Vrienden van het Van Stolkpark is het nu tijd u aan te melden, ook in uw belang.

U kunt dit doen door uw bijdrage (graag €20,-- per kalenderjaar) over te maken naar postrekening 2887132, t.n.v. de Stichting Vrienden van het Van Stolkpark te Scheveningen.

 

kikkertje

Additional information