Op 25 april 2013 heeft de gemeenteraad de beheersverordening Van Stolkpark-Scheveningse Bosjes vastgesteld. Deze vervangt de bestemmingsplannen. De verordening is conserverend van aard, dat wil zeggen dat de waarden uit het Rijksbeschermd Stadsgezicht behouden moeten blijven. De verordening is vanaf 23 mei van toepassing, er kan geen beroep meer tegen worden aangetekend.

Voor de defintieve versie, zie www.denhaag.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl

 
 
 
 

Voor het daarvoor geldende bestemmingsplan:

Bestemmingsplan Van Stolkpark

Additional information