Op 25 april 2013 heeft de gemeenteraad de beheersverordening Van Stolkpark-Scheveningse Bosjes vastgesteld. Deze vervangt de bestemmingsplannen. De verordening is conserverend van aard, dat wil zeggen dat de waarden uit het Rijksbeschermd Stadsgezicht behouden moeten blijven. De verordening is vanaf 23 mei van toepassing, er kan geen beroep meer tegen worden aangetekend.

Voor de defintieve versie, zie:

PDF bestandToelichting  (PDF, 13724 kB)

PDF bestandRegels  (PDF, 36575 kB)

PDF bestandPlankaart  (PDF, 15259 kB)

College en Gemeenteraad hebben een aantal zaken gewijzigd in de plankaart, regels en toelichting. Deze wijzigingen zijn samengevat aan het einde van het volgende document:

 

 

 Zie ook:

Raadscommissie over Beheersverordening Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes

Ontwerp Beheersverordening

Bestemmingsplan Van Stolkpark

Additional information