In het Van Stolkpark en het aangrenzende gebied heb ik nooit eerder de Slobeend (Anas clypeata) gezien; misschien keek ik andere jaren wel met mijn neus en ik kom hier pas zes jaar. Vanaf half januari (2012) kon je een dertigtal van deze interessante vogels in de Waterpartij bewonderen.

Toen de vorst inviel was ik ze even kwijt, een aantal van hen is in ieder geval vertrokken, maar vorige zondag kwam ik er weer een paar tegen: in het wak bij de brug aan de voet van de Gerbrandyweg, u moet ze daar gaan bekijken, ze zijn charmant.

De Slobeend schrikt niet van een beetje kou, maar het moet niet te gortig worden, dan gaan ze verder zuidelijk, naar bijvoorbeeld Frankrijk of Spanje. Ze broeden ondermeer in Finland en Rusland, maar trekken dáár in de winter helemaal weg. In Nederland nestelen ze (ca. 8000 broedparen), overwinteren ze, en we kennen ze als doortrekkers.

Het mannetje is bont gekleurd, het vrouwtje bruin gevlekt als een wilde eend. Je herkent de Slobeend al uit de verte door zijn bijzondere gedrag. Zie je op het water een aantal eenden die voortdurend als het ware in kringetjes zwemmen, dan betreft het waarschijnlijk de Slobeend. Deze eend graast niet en grondelt niet, hij verzamelt voedsel door met zijn spatelvormige snavel het water te ‘zeven’ op zoek naar fijn plantaardig materiaal, slakjes, insecten, larven etc.

Maarten Fischer

07-02-2012