De evaluatie betaald parkeren Scheveningen Oost door de Gemeente is uit, zie  RIS171825.pdf (294,98 kB)

Het deel over Scheveningen begint pas op p9, en het van Stolkpark staat op p13 en 17. Hieronder wat delen van de tekst die relevant zijn voor de wijk:

p13

3.5 Resultaten parkeeronderzoek in de parkeerkraag (randgebieden)

Buurten Voormiddag Avonduren Nacht
Van Stolkpark 95% 77% 86%
Renbaankwartier 50% 83% 65%
Rijslag, Nieuwe Duinweg, Kapelweg 87% 74% 81%
Scheveningen Dorp-West 75% 80% 81%

Van Stolkpark

Ik merk op de parkeerdruk hier hoog is. Vooral de Parkweg en de Van Stolkweg laten een hoge parkeerdruk zien. De cijfers geven aanleiding tot nader onderzoek om eventueel betaald parkeren in te voeren. Een gesprek met de voorzitter van de wijkvereniging van Stolkpark heeft daarnaast opgeleverd dat de Duinweg al 8 maanden afgesloten is. Dit laat wat betreft de parkeertellingen wellicht een vertekend beeld zien, aangezien de parkeerdruk hierdoor nu lager is. Het eerste stuk van de Duinweg wat aan het betaald parkeergebied grenst staat vol en heeft een hoge parkeerdruk. Halverwege is de Duinweg echter afgesloten, waardoor hier een minder hoge parkeerdruk is.

p17

De parkeerdrukcijfers van het van Stolkpark geven aanleiding om de oplossing van betaald parkeren nader te onderzoeken.

kikkertje