Op de ALV werd gevraagd wat kan worden gedaan aan de overlast van meeuwen.  Het is een vreselijk gekrijs in de maand juli als ze broeden op daken! Kinderen kunnen er niet goed van slapen. Wie belangstelling heeft om te onderzoeken wat zou kunnen worden gedaan, geef je op bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , dan vormen we een werkgroep

Enige tijd geleden hebben bestuursleden het probleem onderzocht. De vraag was of niet een valk kon worden ingezet, maar daar was geen vergunning voor te krijgen. Onze eigen buizerds die op het Belvedèreduin broeden kunnen de meeuwen kennelijk niet aan. In Katwijk zetten ze een woestijnbuizerd in. Maar of we daar wel een vergunning voor zouden krijgen?

Meeuwen broedden vroeger in de duinen, maar daar heeft de vos ze verjaagd. Is het een idee om een met electrische hekken beschermde broedplaats aan te leggen? Een soort gebouw waar de vos niet bij kan? Dunea en de Haagse Vogelbescherming reageerden in eerste instantie niet erg enthousiast.

Wat nu wel kan worden gedaan:

  •     pinnen en draden of netten laten aanbrengen op daken door een professioneel bedrijf om het broeden te voorkomen (daar was tot vorig jaar subsidie voor van de gemeente, mag alleen voordat het broedseizoen is begonnen). De gemeente schrijft: "op de website van de Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven kunt u specialisten in vogelwering vinden. Door samen met meerdere bewoners deze preventieve maatregelen te treffen, worden meeuwen uit de buurt geweerd."
  •     groene daken (daar schijnen ze niet van te houden). Er is subsidie voor, klik op groene daken , maar het subsidiebudget voor 2014 is uitgeput
  • zet op het dak een sproeier aan (informatie van de bioloog van Dunea)
  •     meeuwen niet voeren:

        Belangrijk is om vuilniszakken te vermijden. Gebruikt u alstublieft een (mini) container. Als u toch vuilniszakken buiten zet, liefst zo laat mogelijk (='s ochtends) en in van die gele steviger meeuwbestendige zakken. Een tip is ook om lekkers in de vorm van GFT afval te stoppen in de groene emmer.

Afval kan ook worden gebracht naar de ORAC (ondergrondse afvalcontainer) bij het containerparkje bij het Pansierpleintje, kruising Nieuwe Duinweg en Haringkade. De ondergrondse containers die voor de Kanaalweg zijn gekomen zijn een vooruitgang, de vuilniszakken daar trokken altijd veel meeuwen aan!

        Een broodcontainer aanvragen voor de leden van ambassades die om religieuze redenen geen brood mogen weggooien? Het wordt dan verwerkt tot compost: voedsel voor planten. Dan kan men het ook bij het GFT doen?

Zie verder de  links naar de website van de gemeente Den Haag:
Lees wat u zelf kunt doen tegen meeuwenoverlast.
Lees wat de gemeente doet tegen meeuwenoverlast.