De wijkvereniging zet zich met name in voor het behoud van het Rijksbeschermd Stadsgezicht en de handhaving van de beheersverordening (vroeger bestemmingsplan).
Daarom hebben wij bij de vaststelling de verordening gepleit het aantal licht -en vlaggenmasten te beperken, en ook de hoogte ervan.

Daarin zijn we niet geslaagd bij de bestemming maatschappelijk, daar mogen vlaggenmasten van niet meer dan 15 m worden geplaatst.
Maar volgens de kaart hebben voor Duinrust en het VCL alleen de gebouwen die bestemming gekregen.

  Gebouwen zijn omringd door tuin, tuin 1, 2 en of 3.
Zie/ klik op Plankaart  (PDF, 15259 kB)

ZiePDF bestandRegels  (PDF, 36575 kB)

Bij tuin staat het volgende:

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:
a. de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag niet meer dan 1 meter bedragen.
Vlaggenmasten vallen daaronder, en mogen derhalve niet geplaatst worden, omdat zij hoger zijn dan 1 meter.


Helemaal geen vlaggenmasten  is natuurlijk ook vreemd, wij hadden gevraagd om: "één vlaggenmast van maximaal 6m hoogte per woning, bedrijf, kantoor, hotel enz. toe te staan."
document. Zie 045-25042013-RIS257440 Gewijzigd raadsvoorstel vaststelling beheersverordening Van Stolkpark-Scheveningse Bosjes.pdf (216,47 kB)

Het plaatsen van vele vlaggenmasten in een stuk met bestemming "tuin" is dus in strijd met de beheersverordening.