Toen we de enquete over betaald parkeren hielden kregen wij veel vragen over uitritten. Wie op eigen terrein kan parkeren krijgt, in wijken met betaald parkeren, geen vergunning voor de eerste auto. Voor de goede orde, in het Van Stolkpark is geen betaald parkeren, dit is achtergrondinformatie.

Kan men een uitrit laten weghalen, of juist aanleggen? Hoe moet dat?

Weghalen van een uitrit
Er zijn bewoners die liever hun uitrit als tuin gebruiken voor de kinderen om te spelen en niet om hun auto te parkeren.
Dat is ook geheel conform de beheersverordening en Rijksbeschermd Stadsgezicht, die het groene karakter van het Van Stolkpark beschermen, bijvoorbeeld door verharding te beperken.
Is het mogelijk een uitrit weg te halen?
De wijkvereniging kreeg bericht van de gemeente dat men daar positief tegenover staat. "Overweging hierbij is dat de parkeerplek op eigen terrein alleen door de betreffende eigenaar van dat terrein kan worden gebruikt, terwijl de parkeerplek op openbare straat door iedereen kan worden gebruikt."
"het opheffen van een inrit (is) wel een oplossing om parkeercapaciteit op straat toe te voegen en daarmee de parkeerdruk op straat te verlagen."

Voor het laten weghalen van een uitrit kan een schriftelijk verzoek worden ingediend bij de gemeente:
Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, afdeling D&L-V&H, Postbus 12 651, 2500 DP  Den Haag.
Omschrijf duidelijk de locatie waar de uitrit moet worden weggehaald.
 
Voor het afhandelen van het verzoek volgt de gemeente dezelfde procedure als bij het verlenen van een vergunning.
Dat betekent dat zij eenzelfde bedrag aan leges in rekening moeten brengen als voor het verlenen van een vergunning.
Op dit moment 234,90 euro. (25 september 2013)
 
Daar staat tegenover dat de kosten van het weghalen voor rekening van de gemeente zijn.
"De kosten voor de aanleg komen voor rekening van de aanvrager, het weghalen nemen wij als stadsdeel voor onze rekening."

Het aanleggen of veranderen van een uitrit
Daarvoor moet een vergunning worden aangevraagd bij www.omgevingsloket.nl >
De kosten voor de aanleg komen voor rekening van de aanvrager.

Men moet daarbij rekening houden met de beheersverordening en het Rijksbeschermd Stadsgezicht. Het is niet toegestaan meer dan een derde van een tuin te verharden.
De gemeente staat hier niet gunstig tegenover. "Overweging hierbij is dat de parkeerplek op eigen terrein alleen door de betreffende eigenaar van dat terrein kan worden gebruikt, terwijl de parkeerplek op openbare straat door iedereen kan worden gebruikt."