Achtergrond informatie betaald parkeren

De parkeertarieven voor bewoners staan op de website van de gemeente:

1e auto op 1 adres                                            € 36    per 12 maanden

2e en volgende auto('s) op 1 adres                    € 420   per 12 maanden

Bezoekersparkeervergunning                            € 18,36

De bezoekersparkeervergunning is een digitale parkeerpas.

Bij iedere aanvraag betaalt u € 11,95 aan leges.

Op de Overzichtskaart Parkeren staan de vergunningsgebieden in Den Haag.

Voorwaarde voor het krijgen van een parkeervergunning is:
u beschikt niet over een eigen parkeergelegenheid in bijvoorbeeld een garage of op eigen terrein.

Het beleid m.b.t. betaald parkeren staat in het parkeerkader: Parkeerkader Den Haag 2010-2020 RIS 168473a. In bestaande gebieden leidt de gemeente de noodzaak tot ingrijpen af uit de gemeten parkeerdruk op straat; de gemeente komt in actie als de parkeerdruk in een gebied boven de 90% uitstijgt.

In het Van Stolkpark is dat al enige tijd het geval op de voormiddag. Het onderzoek dat eerder in het Van Stolkpark werd uitgevoerd staat op de Van Stolkwebsite onder documenten; “Evaluatie betaald parkeren Scheveningen-Oost

3.5 Resultaten parkeeronderzoek in de parkeerkraag (randgebieden)

Buurten

Voormiddag

Avonduren

Nacht

Van Stolkpark

95%

77%

86%

Renbaankwartier

50%

83%

65%

Rijslag, Nieuwe Duinweg, Kapelweg

87%

74%

81%

Scheveningen Dorp-West

75%

80%

81%

Voor informatie over de wijk enquête uit mei 2010 zie: “Uitslag enquête betaald parkeren “.

 

Parkeren voor bezoekers

Problemen voor bezoekers is een veel gehoord bezwaar tegen betaald parkeren, vooral de digitale pas is problematisch:

Het totaal aantal uren bezoekersparkeren per jaar is beperkt, ouderen raken in sociaal isolement. Het gebruik (inponsen getallen) wordt ervaren als duur en complex

Lenen passen bij feestjes niet meer mogelijk.

De Bewonersorganisatie Noordelijk Scheveningen(BNS) is een burgerinitiatief begonnen om in Den Haag de oude parkeerschijf terug te krijgen.

Zie: Petitie bezoekersparkeren ingediend

 

Kraagregeling

In Heesterbuurt-Noord is er een zogenaamde "Kraagregeling", betaald parkeren dagelijks van 17-21uur. De wethouder heeft eerder aangegeven dat we daar niet voor in aanmerking komen. Voor het ontvangen van bezoek 's avonds is het geen oplossing, noch voor het weren van kantoorgangers; wel voor het weren van langparkeerders en parkeerders uit de buurt hiernaast.

Mogelijke afweging bij betaald parkeren van 9-5

Voordelen:

 • de parkeerders die lang willen parkeren worden geweerd
 • kantoorgangers en tramgangers worden geweerd
 • door minder geparkeerde auto's verbetert het zicht op fietsende scholieren
 • in de voormiddag is de parkeerdruk het hoogst (zie evaluatie Sch. oost)
 • in de avonden en weekenden kan bezoek vrij parkeren, ook bezoek aan de verzorgingshuizen
 • door de week overdag is het Van Stolkpark weer fraai om te zien
 • bezoekers aan het vuurwerkfestival enz. zijn welkom om hun auto hier een avond te parkeren
 • we zijn een ander gebied, vergunninghouders uit Scheveningen dorp oost (Kanaalweg) kunnen hier overdag niet parkeren

Nadeel:

 • tweede auto's uit aangrenzende wijken met of zonder vergunning, bedrijven, bezoekers aan Scheveningen enz. kunnen hun auto's het weekend en in de avond blijven parkeren. Dit doorbreken door te kiezen voor: ma. t/m za. 09 -17

Mogelijke afweging bij betaald parkeren van 10 – 24

Voordelen:

 • de parkeerders die lang willen parkeren worden geweerd
 • kantoorgangers en tramgangers worden geweerd
 • door minder geparkeerde auto's verbetert het zicht op fietsende scholieren en ook recreatieve fietsers in het weekend
 • door de week en in het weekend is het Van Stolkpark weer fraai om te zien
 • tweede auto's uit aangrenzende wijken zonder vergunning, bedrijven, bezoekers aan Scheveningen enz. kunnen hun auto's het weekend en in de avond ook niet parkeren.

Nadelen:

 • bezoek moet ook in de avonden en weekenden gebruik maken van de digitale pas
 • de wijk is geen ander gebied, vergunninghouders uit Scheveningen dorp oost (Kanaalweg) kunnen hier parkeren