Woensdagavond 13 oktober a.s. bent u uitgenodigd aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering van de Wijkvereniging Van Stolkpark die om 20.00 uur in het VCL plaatsvindt. Vanaf 19.45 uur is de inloop.
De stukken voor deze bijeenkomst zijn bijgevoegd.

Bestuur Wijkvereniging Van Stolkpark

Additional information