De wederwaardigheden en gebeurtenissen van het afgelopen jaar zijn tijdens de ALV van 16 oktober 2019 aan de leden meegedeeld. Onderstaand schriftelijk verslag was daarbij uitgangspunt.

 

VERSLAG WIJKVERENIGING VAN STOLKPARK over 2018/2019

Het bestuur

Vorig jaar zijn in het bestuur geen wijzigingen gekomen. We zijn nog steeds met dezelfde zes personen: Gert Muller, Peter Verheij, Els Fischer, Jolien Kuitert, Jacques van Paassen en Jacoba den Drijver-van Rijckevorsel.

Buurtborrel en buurtfeest

De buurtborrel was op 3 februari wederom in het Crowne Plaza Hotel (Promenadehotel). Er waren veel buurtbewoners die genoten van de heerlijke drank en happen bij het haardvuur. Onze hartelijk dank aan het hotel voor de genoten gastvrijheid.

Het 13e buurtfeest van onze wijk op zaterdag 29 juni was bij 30 graden een tropische gebeurtenis; en daardoor hartelijk, gezellig en geslaagd. De kinderen waren in hun element op de opblaasbare speeltoestellen waarbij de watersproeiers voor afkoeling zorgden. Ook het schminken was weer een succes. De borrel werd aangekleed met een hilarische pub-quiz van Bernard Ledeboer en Aart van der Meij en met voortreffelijke happen.

Er volgden een heerlijk buffet, de gebruikelijke thuisgemaakte toetjes en koffie, gedoneerd door Starbucks. Dat alles werd muzikaal opgeluisterd door muziek van onze eigen buurtbewoner Bas Brand.

Heel veel dank aan het feestcomité bestaande uit Nynke Jansen en Alex Goldblum, Caroline Taussig en Bart Hartgring en Anna en Rodolph Italianer. Het mooie feest zou niet mogelijk zijn geweest zonder de bijdragen van Henri de Jong Tuinen, GMW Advocaten, Estata en Baker Tilly.

Communicatie

In het afgelopen jaar hebben we in december een Van Stolkparkkoerier uitgebracht en in februari, juni en oktober nieuwsbrieven, gecombineerd met oproepen.

Nog wel een verzoek aan u in dit verband. De volgende Koerier komt uit in december. Mocht u daarvoor een bijdrage willen leveren, dan graag vóór 6 november naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gebouwen

CPB

Aan het CPB wordt nu al meer dan een jaar gebouwd om er 44 appartementen in te maken en 3 bovenop door middel van een grotendeels glazen dakopbouw. Er waren aanvankelijk problemen vanwege de sloop en de aan- en afvoer van bouwmaterialen; inmiddels is dat beter. Het ziet ernaar uit, dat de verbouwing in de loop van 2020 zal zijn voltooid.

Van Stolkweg 8-10

De twee kantoorvilla’s zijn inmiddels omgebouwd tot appartementen; één groot appartement op de gehele begane grond, twee op de eerste en twee op de tweede verdieping. Wij hadden beroep aangetekend bij de rechtbank tegen het besluit van

de gemeente inzake het parkeren. Zij had bepaald, dat 4 auto’s op straat mochten worden geparkeerd. Dit, terwijl er plaats genoeg was op eigen terrein en de wijkbewoners met een eigen oprit op eigen terrein moeten parkeren. De rechtbank heeft helaas ons beroep afgewezen.

VCL

De leerlingen hebben in december 2018 het nieuwe schoolgebouw betrokken. Het gebouw is prachtig geworden en de gezelligheid van de scholieren is terug in de wijk. De houten rekken voor de fietsen waren wel een droevige verrassing. Evenmin zijn wij blij met het houten fietsenafdak dat tegen de school aan is geplaatst. Wij zijn daarover met de school in gesprek.

Duinrust
Her verzorgingshuis Duinrust
is verlaten. De bewoners zijn verhuisd naar de Thuishaven aan de Neptunusstraat, ook een vestiging van zorginstelling Cardia. Dat betekent dat de oude locatie van Duinrust ontwikkeld gaat worden voor woningbouw. Het ontwerp voor een nieuw appartementengebouw is met ons voorbesproken. Het ontwerp is vanmiddag besproken in de Monumentencommissie.

Een van de voorwaarden in het ‘PlanUitwerkingsKader’ (PUK) die de gemeente aan de ontwikkeling heeft meegegeven betreft de noodzaak tot parkeren op eigen terrein (onder het gebouw). Wij houden de plannen nauwlettend in de gaten.

Luzac
Het Luzac werd verlaten door de onderwijsinstelling die er jaren jonge mensen heeft opgeleid voor een eindexamen. De koper had de bedoeling ook deze locatie te ontwikkelen voor woningbouw. De eerste schetsen voor een nieuw te ontwikkelen appartementengebouw waren voor het bestuur reden om aan de gemeente een aantal kanttekeningen kenbaar te maken, die voor alle ontwikkelingen in onze wijk moeten gelden: parkeren op eigen terrein (liefst in een onderbouw), een voornamelijk groene tuin en een voorkant die aansluit bij de andere panden en een toegang en voortuin op straatniveau.

Inmiddels heeft de Welstandscommissie het beginselplan niet akkoord bevonden. Weliswaar moedigt de commissie villabebouwing hier aan, maar zij vindt het voorgestelde plan te massaal op deze locatie en in onze beschermde wijk. Het plan draagt niet bij aan de kwaliteit van de villawijk. Ook vindt zij het uitdiepen van het terrein aan de voorzijde en de geplande hellingbaan een aantasting van de cultuurhistorische waarden in deze omgeving. Voorts pleit zij voor het behoud van zoveel mogelijk bomen.

Voorlopig zal het bestaande pand voor kamerverhuur worden benut.

Groen

Madurodam

Voor Madurodam werd een ontwerp-bestemmingsplan ter visie gelegd. Omdat wij ons uiteindelijk niet langer hadden verzet tegen een beperkte uitbreiding van Madurodam en daarover afspraken hadden gemaakt, was ons bezwaar tegen het ontwerp-bestemmingsplan beperkt. We hebben aangedragen, dat het ontwerp ook het voorplein moest omvatten met het accent op een groene invulling. In diverse plannen, waaronder het PUK, was in het verleden al aangegeven dat het voorplein zou vergroenen. De raad heeft nu het bestemmingsplan vastgesteld én daarin toch het voorplein opgenomen. Daarbij is bepaald, dat het voorplein géén verkeersplein mag worden. Helaas heeft het voorplein geen groene aanduiding gekregen. Men kan nog in beroep gaan tegen het vastgestelde bestemmingsplan tot 23 oktober a.s. bij de Raad van State.

Tramlijn 1

In de loop van dit jaar is de reconstructie van de Scheveningseweg gereedgekomen. Er is een fraaie rij lindes geplant tussen de weg en de trambaan. Ook aan de kant van het bos zijn de nodige bomen vervangen en opgeknapt. Gelukkig hebben de nieuw geplante bomen een redelijke hoogte. De perrons bij de tramhalte zijn prettig begaanbaar en de elektronische borden een onmisbare service van de HTM voor gehaaste digitale reiziger.

Westbroekpark

De gemeente belegde twee bijeenkomsten om te praten over de mogelijkheden van het vergroenen van de Ver Huëllweg. Er wordt nagegaan of de hoeveelheid verharding van weg, parkeerstrook en naastgelegen fietspad niet kan worden verminderd ten behoeve van meer groen. Wij wezen erop, dat de weg een ontsluitingsfunctie heeft voor onze wijk en ook voor achterliggende wijken en het Westbroekpark en dat er daarom een verkeerskundige studie/visie zou moeten komen, in samenhang met een studie voor de verdieping/ondertunneling van de Teldersweg.

De overlast van de theeschenkerij De Waterkant is een punt van zorg. Samen met een aantal bewoners van de Belvedèreweg hebben we daarover herhaalde malen aan de bel getrokken bij zowel de gemeente, als de politie, als de omgevingsdienst. De gemeente heeft voor de horeca de regels om langer open te blijven met meer lawaai dan de normale vergunning toestaat verruimd (met dank aan groep de Mos). De uitwerking daarvan leidt helaas tot veel overlast tot in de kleine uurtjes. Dit punt geven wij zeker nog een vervolg bij de afdeling horecavergunningen en zo nodig de wethouder.

Gebiedsvisie Internationale Zone

Inmiddels heeft de gemeenteraad de Gebiedsvisie vastgesteld. Die dient nu als leidraad voor ontwikkelingen in het gebied. Onze kanttekeningen hebben voor een deel succes gehad. Met name blijft de toegang tot het park Sorghvliet beperkt tot de huidige ingang aan de Scheveningseweg. De aanleg van een eventuele Lightrail langs de Teldersweg wordt meegenomen in de studie naar overkluizing. Toevoegen van horeca aan het gebied vindt plaats in de bebouwde delen (bij kantoren) en niet in het groen. Het is nog onduidelijk wat er met een HUB (overstapplaats op een ander vervoermiddel) bij de halte Madurodam/Aletta Jacobsweg gaat gebeuren. Wij zijn geen voorstander van meer auto’s (van toeristen en forenzen) naar het gebied.

Activiteiten

Op 4 mei vond in onze wijk de dodenherdenking plaats bij het monument van het Englandspiel. Brugklasleerlingen van het VCL hebben namens de wijk bloemen gelegd.

Voorts voerden wij veel overleg met ambtenaren van het Stadsdeel Scheveningen, met de gemeente, de groenbeheerder, de wegbeheerder, de politie, de omringende wijkverenigingen, met bewoners en met degenen die plannen hebben in onze wijk. Het gaat dan over bouwen, parkeren, het groen, bomen, de-wijk-gasvrij-maken, evenementen in het Westbroekpark, overlast, het verkeer en de veiligheid. En wij verwelkomden de nieuwe buurtbewoners.

Welke activiteiten zijn te verwachten voor het komend jaar?

Wij gaan weer een buurtborrel organiseren in het nieuwe jaar. Er is een comité dat zorgt voor een buurtfeest in 2020.

Daarnaast blijven wij ook in het komende jaar de gebruikelijke activiteiten uitoefenen om onze wijk mooi te houden en om de wijkbewoners op de hoogte te houden door middel van de Van Stolkparkkoerier, nieuwsbrieven en de mail. Zelf kunt u daartoe een bijdrage leveren door ons op de hoogte te stellen van ontwikkelingen die u hoort. En hebt u bouwplannen, overleg dan eerst met uw buren. Wilt u zelf een actieve rol spelen in de wijkvereniging, meld u aan. Wij kunnen altijd versterking gebruiken.

Additional information