Woensdagavond 16 oktober zal om 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering van de Wijkvereniging Van Stolkpark plaatsvinden. De bijeenkomst vindt plaats in het VCL. Vanaf 19.45 uur is de zaal open.

Stefan van Tol, Adviseur (duurzame) monumentenzorg van de gemeente Den Haag zal als gastspreker aanwezig zijn.

In de bijlage vindt u de uitnodiging voor de ALV. Tevens is in het document de nieuwsbrief van oktober te lezen. Ook de notulen van de ALV 2018 zijn toegevoegd.

Bestuur Wijkvereniging Van Stolkpark

Additional information