Ook dit jaar zijn er weer veel meeuwen die nestelen op, vaak moeilijk bereikbare daken van de huizen in onze wijk. Het is daarom van belang om het huisvuil op de juiste manier aan te bieden; bij voorkeur in een huisvuilcontainer (desnoods die van de buren) en anders in een gele stevige afvalzakken die gratis door de gemeente worden verstrekt. 
Wie de zakken thuis niet ontvangt, kan deze gratis afhalen op het stadhuis aan het Spui of op het Stadsdeelkantoor Scheveningen. Hierbij geldt: zolang de voorraad strekt.

Additional information